Postoperativ strålebehandling av nese/bihule

Lineær aksellerator