Cystoskopi med instillasjon av Hexvix i blære

pTa-tumor. Visualiseres tydelig med blått lys som fluoreserende område på bildet til høyre. Bildet til venstre viser samme område sett i vanlig, hvitt lys.

Vis markering på bildet:
Tumor
Fjern markering