Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Rekonstruksjon ved total gastrektomi