Primær radikal stråleterapi

Brachyterapi: Hele prosedyren gjøres på CT-bordet på brachyterapienheten.