Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget benmarg fra pasient med ALL, L3. Basofilt cytoplasma med vakuoler.

Vis markering på bildet:
Cytoplasma med vakuoler
Fjern markering