Primær radikal stråleterapi

Brachyterapi: Etter at cervikalkanalen er dilatert velges dimensjon og type av behandlingsapplikatorer og disse settes på plass og fikseres.