Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Biopsikanyle med uttaksskje