Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Rektum frilegges på stedet den skal deles.