Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Histologisk biopsi (pistolbiopsi)