Ekstern stråleterapi ved prostatacancer

CT sagittalplan som viser strålefeltenes divergens, og dosefordeling gjennom kroppen forfra og bakfra. Grå felt: 25 %. Lilla felt: > 50%. Gult felt: 95–100 %.

Vis markering på bildet:
Strålefelt bakfra
Strålefelt forfra
Fjern markering