Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Flerbruks aspirasjonskanyle med mandreng.