Prøvetaking til histologisk prøve med pipelle

Pipelle. Ved å trekke ut den gule mandrengen oppstår et vakuumsug.