BCG-instillasjon i blære

Overgangsslange M.E.R.C.I. Lukket system for utblanding og instillasjon i blæren.