Ekstravasasjon av vevstoksiske cytostatika

Ekstravasasjon av doxorubicin på hånd.