Penisreseksjon

Overflatisk tumor i overgangen mellom glans penis og preputiet. Organbevarende kirurgi er mulig.