Hydrocephalus

Shuntsett med ventrikkelkateter, ventil og bukkateter.