Penisreseksjon

Defekt sutureres. Man transplanter eventuelt epitel fra preputiet/munnepitel/hud fra preputiet penisskaft.