Histologisk prøve ved fraksjonert abrasio

Oppdekking til bruk ved fraksjonert abrasio. Fra venstre: 9 stk. hegarstifter (fra 2-10 mm), 3 kuretter, 2 uterinsonder (1 bøyle, 1 stiv), 1 korntang, 2 kuletenger, 1 biopsitang, 3 stk. spekulum, (1 S, 2 L)