Diagnostikk av kronisk myelogen leukemi

Philadelphiakromosom