BCG-instillasjon i blære

Til instillasjonen brukes et Lofric-kateter.