Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Den butte mandrengen brukes til å skyve biopsien ut av uttaksskjeen.