Ekstern strålebehandling

Snittbilde av boostfelt som inkluderer primærtumor.