Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P)

Montert resektoskop