Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Spesialinstrument for å stifte vev. Instrumentet setter to doble rader med titanstifter.