Ultralydveiledet nålebiopsi

Utstyr til finnålsbiopsi. Nedenfra: spinalnål, sprøyte og sprøyteholder.