Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Engangs biopsisett. Fra venstre: Biopsikanyle, mandreng, propper, uttaksskje og butt mandreng.