Stråleterapi med kappefelt ved malingt lymfom

Gammeldags kappefelt.

Vis markering på bildet:
Blokk for luft
Humerusblokk
Tverrkompenastorlinje
Nivå for beregning av tverrkompensator (axilletoppnivå)
Larynxblokk (forfra)
Medullablokk (bakfra)
Lungeblokk
Hjerteblokk
Blokk kaudalt for papilla mammae
Th X
Th XI
Fjern markering