BCG-instillasjon i blære

Før kateterisering settes Xylocain-gel i urethra.