Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Utstyr til finnålsaspirasjon.