Sigmoideumreseksjon

Mesenterica inferior settes av sentralt.

Vis markering på bildet:
Arteria mesenterica inferior
Fjern markering