Anlegge stomi

Bøylekolostomi. Tarmen deles ikke, men trekkes ut som en bøyle gjennom bukveggen. Bøylen holdes på plass med en stav.