BCG-instillasjon i blære

BCG-oppløsningen instilleres fra sprøyten. Væsken settes rolig inn over cirka to minutter.