Normale kolposkopi funn

1: Ektopi
2 og 3: Metaplasi
4: TZ der man ikke ser SCJ

Foto: Eva Rylander

Vis markering på bildet:
1. Symmetrisk, evertert sylinderepitel med skarp grense mot plateepitel. Blør ofte når man tar celleprøve.

2. Fusjon mellom sylinder totter. Blir hvitt med eddik.

3a. "Tunger" av nytt sylinder epitel. Mellom dem finnes fårer.

3b. Øyer av sylinderepitel i metaplastisk plateepitel.

4. Ovula Nabotii ses i ytterkanter av TZ.

Fjern markering