Midfacial degloving

Midfacial degloving gir vid tilgang til overkjevens skjelett. Man legger et snitt i slimhinnen sublabialt og dissikerer hud/underhud og periost fra overkjevens overflate. Ved hjelp av et snitt i slimhinnen på neseseptum samt gulv og lateralsiden av nesen kan bløtdelene over neseskjelettet løsnes sammen med bløtdelene over overkjeven.