Brachyterapi

Strålemaskinens slanger festes direkte på plastkatetrene. Iridiumkilden føres inn i katetrene ved hjelp av en metalltråd.