Lav fremre reseksjon

MR-bilde av bekkenet som viser den mesorektale fascie.

Vis markering på bildet:
Mesorektale fascie
Tumor
Fjern markering