Mandibulektomi med fibulagraft

Røntgenbilde av fibulagraft som fikseres med metallskinne.