Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Ureter identifiseres og frilegges fram til innmunningen i blæren.