Palliativ strålebehandling

3D CT-doseplan. Primærtumor markert med rødt. Frisk lunge markert med grønt. Andre risikoorgan markert med oransje.