Diagnostikk av kronisk myelogen leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget perifert blodutstryk fra pasient med KML. "Ser ut som marg". Få eller ingen blaster, alle modningsstadier av den myeliode rekke, basofili.

Vis markering på bildet:
Promyelocytt
Myelocytter
Modne celler i den myeloide rekken (granulocytter)
Fjern markering