Palliativ strålebehandling

Snittbilde med strålefelt forfra og bakfra for palliativ behandling.