Ekstravasasjon ved vevstoksiske cytostatika

Ekstravasasjon på innsiden av albuen.