Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Engangs aspirasjonskanyle med mandrengen trukket ut.