Lokalavansert tykktarmskreft/lokalt residiv

Koronalt MR-bilde av bekkenet som viser lokalavansert rektumcancer med infiltrasjon i musculus levator ani.

Vis markering på bildet:
Infiltrert muskel
Fri muskel
Fjern markering