Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Engangs aspirasjonskanyle med mandreng og kork.