Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Operasjonspreparatet bestående av livmor, adnexa, en del av rekto-sigmoideum og tumorvev fjernes.