Lokalavansert tykktarmskreft/lokalt residiv

Sagitalt MR-bilde av bekkenet som viser cancer på 5-6 cm nivå.

Vis markering på bildet:
Tumor
Forstørret prostata
Fjern markering