Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Peritoneum spaltes tvers over bekkeninngangen.