Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Roux-en-Y-rekonstruksjon