Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Engangs aspirasjonskanyle (mandreng trukket ut).